OZNAM o spracovaní znaleckého posudku  technológie reaktora na výrobu vodíka a spoločnosti NAPOLEON HR4F

TISKOVÁ ZPRÁVA

FABA CAPITAL a.s., Varšavská 715/36, 120 00 Praha 2 Česká republika, IČO: 099 49 411
V Praze 26.8.2022
Společnost FABA CAPITAL a.s. oznamuje o zpracování znaleckého posudku společnosti NAPOLEON HR-4F a.s.

Zhotovitel: Equity Solutions Appraisals s.r.o. Ovocný trh 573/12, Praha 1, 110 00 IČO: 289 33 362

Zadavatel: NAPOLEON HR-4F, a. s., Ulice Pekárska 14, Trnava, 917 01 IČO: 52 615 901

Předmětem znaleckého posudku je stanovení hodnoty 100 % akcií společnosti Napoleon HR-4F a.s., IČO: 52 615 901, se sídlem Ulica Pekárska 14, Trnava 917 01, Slovenská republika, za účelem prodeje. Znalecký posudek je zpracován na základě objednávky od společnosti Napoleon HR-4F a.s., IČO: 52 615 901, se sídlem Ulica Pekárska 14, Trnava 917 01, Slovenská republika.

Stanovení hodnoty je provedeno na základě stavu k 31. 12. 2021.

Odhad tržní hodnoty 100 % akcií společnosti Napoleon HR-4F a.s., IČO: 52 615 901, je ke dni ocenění po zaokrouhlení stanoven na:

9 500 000,00 EUR
(slovy: Devět milionů pět set tisíc eur)

Při zpracování tohoto znaleckého posudku byly použity níže uvedené dokumenty a podklady:

Účetní výkazy společnosti Napoleon HR-4F a.s., IČO: 52 615 901 za období 1. 1. 2020 – 31. 12. 2021
Studie realizovatelnosti reaktoru Napoleon – vysokoteplotní reaktory a výroba vodíku
Finanční plán
Výpis z obchodního rejstříku společnosti Napoleon HR-4F a.s., IČO: 52 615 901
Lehman formula calculator, Mergerscorp
Podklady ke stanovení diskontní míry
V Praze dne 26.8.2022, za FABA CAPITAL a.s. Robert Artur Pierug, člen správní rady