VENTURE CAPITAL

Je rizikovejší avšak preukázateľne najvýkonnejší strednodobý investičný nástroj kapitálového trhu. Dokáže prinášať i desaťnásobky vstupnej investície, v horizonte 2 až 7 rokov, no rovnako môže priniesť aj stratu. 
(Informácie o rizikách nájdete na konci tohto dokumentu).

Princíp venturecapitaloveho investovania je jednoduchý:  

Existuje množstvo zaujímavých a užitočných vynálezov, projektov, patentov a technológií, ktorénikdy neboli realizované, pretože tí, ktorí niečo dobré vymysleli, zvyčajne nemali prostriedky narealizáciu svojho nápadu.

Niektorí investori, či investičné spoločnosti hlavne v Amerike tieto zaujímavé patenty a projektycielene vyhľadávajú a s pomocou vlastného kapitálu, prípadne kapitálu od ďalších súkromných investorov, solventných ľudí, či inštitúciií, podporujú ich dokončenie a realizáciu.

Dokončené diela potom odpredajú, zvyčajne za mnohonásobok ich vstupnej hodnoty strategickým výrobcom, prípadne sa podieľajú aj na ziskoch z výroby a predaja finálnych produktov.

Na zisku teda profitujú všetci tí, ktorí sa na projektoch investične podieľali.

História venture capitálu.

Tento sektor funguje takmer 130 rokov. Asi prvá, historicky známa venture capitálová investícia, je vynález Röntgenovho prístroja v roku 1895.
Banky röntgen odmietli financovať, pretože nevnímali jeho možnosti využitia.
Jeho realizáciu však podporili kolegovia, nadšenci a priatelia vynálezcu. Po dvoch rokoch bol prístroj dokončený. Výroba a predaj prístroja im priniesol vysoký zisk.
Vývoj a výroba röntgenových prístrojov pokračuje i dnes a naďalej prináša zisky, aj keď dnes už iným investorom. 

Venture capitál a jeho potenciál.
Pokiaľ sa medzi bežnými projektami vyskytne aj nápad, patent, či projekt s globálnym prínosom a využitím, ako sú napr APPLE, GOOGLE, FACEBOOK, UBER, či český AVAST, alebo liek na HIV, tak v takom prípade môžu byť zisky nevýčisliteľné !

Štatistika ukazuje, že medzi 100 projektami sa zvyčajne vyskytne aj jeden s takýto potenciálom, ktorý využívajú milióny ľudí na planéte.
Taký projekt sa nazýva  "Unicorn" (jednorožec). Dokáže prinášať miliardové zisky. 

Taký projekt hľadáme.

Vysoká výnosnosť tohto sektoru je dôvodom, prečo venture kapitál vyhľadávajú najmä solventní investori. Aj napriek vyššiemu riziku, držia časť svojho kapitálu práve v tomto sektore. 
Dôvodom je, že "keď sa zadarí" taktak aj pomerne nízku investíciu pocíti investor veľmi výrazne, avšak ani totálna strata investora nezruinuje. 

Prístup k venturecapitálovým investíciam mali doposiaľ len veľmi solventní investori, pretože minimálna možná investícia, napríklad v Amerike, začína na stovkách tisíc dolárov. 

Sofistikovaná forma venture capital v Európe -  FABA CAPITAL
Autori príležitosti Faba, čerpali inšpiráciu práve z tohto amerického modelu, ktorý sofistikovane prispôsobili pre európsky trh. Tým sa stala táto príležitosť ešte zaujímavejšia a prístupnejšia aj mikroinvestorom, čiže bežným ľuďom a samozrejme aj podnikateľom a inštitúciam.

To, čo má Faba spoločné s americkým modelom je, že vyhľadáva firmy alebo spoločnosti, ktoré vlastnia patenty a technológie s vysokým potenciálom rastu a ziskovosti.

Na rozdiel od amerického modelu sa však nezameriava na startupy, čiže začínajúce spoločnosti, ale najmä na spoločnosti, ktoré už majú niekoľkoročnú históriu, majú vyvinutý funkčný prototyp predmetného diela a konkrétne preukázateľné výsledky. Z množstva projektov vyberá tie, ktoré sú už vo vyššom štádiu rozpracovanosti, kde stojí za nimi tím odborníkov a samozrejme musia prejsť selekciou a auditom, čiže splniť výberovépodmienky.

Právnou dohodou sa Faba stáva spoluvlastníkom takýchto spoločností (zakladá holding). Pomocou vlastného kapitálu i kapitálu od malých a veľkých investorov pomáha jednotlivé portfóĺio projekty podporiť, urýchliť patričnú dokumentáciu, skúšky a pripraviť na realizáciu.Konečným cieľom je dielo odpredať, v priemere za viac než desaťnásobok vstupnej hodnoty.

Časť zisku sa následne rozdelí medzi všetkých investorov, ktorí sa na financovaní projektov prostredníctvom Faby podieľali a to podľa počtu podielov, ktoré vlastnia.

Veľmi podstatnou výhodou tohto spôsobu investovania je možnosť začať aj s mikroinvestíciou, ktorá začína na 1000 €. 
Vysoký počet drobných investorov tvorí významnú protiváhu veľkým investorom, čo umožní dokončiť a uviesť do praxe aj také projekty, ktoré by mali záujem niektoré investičné skupiny "odložiť do šuflíka"...

Ako funguje venture capital, konkrétny príklad:

Spoločnosť Uber bola založená v roku 2009. V tom istom roku spoločnosť získala počiatočnú investíciu (seed funding) vo výške 200 000 $.
V roku 2010 Uber získala investíciu 1.25 milióna $  a v roku 2011 ďalších 44.5 miliónov $ .
V júni 2014 spoločnosť Uber oznámila obdržanie finančných prostriedkov vo výške 1.2 miliardy dolárov a jej odhadovaná hodnota dosiahla 18.2 miliardy dolárov. Ďalšia investícia v lete činila 1.5 miliardy dolárov.
Začiatkom roku 2018 Softbank nakúpila od zakladateľa spoločnosti Uber Travis Kalanick 2.9 % akcií spoločnosti Uber za cenu 1.4 miliardy dolárov.