Investičné riziká a účinné spôsoby ich eliminácie

Riziko všeobecne.
Vždy a všade existuje riziko, že môžeme prísť o všetky peniaze. Finanční poradcovia sa toto často bránia otvorene povedať v strachu, že prídu o investora. Pravda je taká, že môžeme kedykoľvek prísť o všetky peniaze. Je jedno, či ich máme vo vrecku, doma v trezore, v nehnuteľnostiach, v investíciach, alebo garantované v tej najlepšej banke.
Vždy môžeme prísť o svoje peniaze. Taký je fakt!!! ...

Môže sa stať, že pozajtra do zeme narazí asteroid, a zničí všetko živé. Môže sa stať, že ľudstvo vymrie na covid 19, alebo na iný vírus, ktorý možno príde neskôr. Môže sa stať, že unikne rádioaktivita z jadrovej elektrárne a budeme sa musieť trvalo odsťahovať z územia Slovenska a zanechať tu nehnuteľnosti a celý svoj majetok podobne, ako v Černobyle ... Môže sa stať iná katastrofa s globálnym dopadom... Môže sa stať, že vás niekto prepadne, alebo narazíte na bandu podvodníkov... Čokoľvek sa môže stať... Táto možnosť tu vždy bola, je a bude.
To je ten pesimistický pohľad.

Vo väčšine prípadov sa však nič také nestane.

Účinnou ochranou peňazí je ich rozloženie do viacerých investičných nástrojov a sektorov, čiže diverzifikácia.

Riziko venture capitalového investovania.

Riziko venture capitálu - aj vo venture capitálovom sektore v tom najpesimistickejšom prípade môže investor prísť o peniaze.
V klasickom veturecapitálovom investovaní ide hlavne o princíp podpory startupových projektov. To sú začínajúce projekty,
s vysokým rizikom, pretože sú v prevažnej väčšine v štádiu myšlienky, či plánu.

Môže sa stať, že sa nepodarí uskutočniť daný projekt. Úspešnosť tohto sektoru totiž vždy závisí od kvality projektov a ich počtu. Pokiaľ všetko stojí len na jednom projekte a to ešte len na papieri, tak je riziko vysoké. Ak je však v portfóliu viacero projektov, úmerne sa znižuje riziko. Rovnako záleží aj na kvalite projektu a hodnote tímu, ktorý na ňom pracuje, jeho prestíž, jeho perspektíva využiteľnosti, dopyt, dopad na ekológiu, zdravie, či výživu ľudí, alebo možné globálne rozšírenie...

História potvrdila, že v optimistickejšom scenári investor môže získať už v priebehu krátkodobého až strednodobého investičného horizontu aj desaťnásobky svojej investície. To je dôvod, prečo tento sektor patrí do portfólia dynamického investora, ktorý neprijíma, alebo nemá dlhodobý investičný horizont, preto uprednostní strednodobý horizont investície teda 2 až 7 rokov a ktorý chce širšie diverzifikovať svoje investície. Optimálna odporúčaná investícia do tohto sektoru je 10 až 30 % celkového  investičného majetku. Aj to stačí na to, že keď sa zadarí, tak to investor pocíti veľmi výrazne.

 

Ako sa eliminujú riziká vo Fabe ?

Princíp investovania spoločnosti Faba čerpá inšpiráciu vo venturecapitálovom sektore, má však podstatne sofistikovanejší prístup k investíciam aj k rizikám.
Na prvom mieste je samozrejmosťou diverzifikácia. Investície klientov nestoja na jednom projekte, ale sú rozložené vo viacerých projektoch a postupne pribúdajú ďalšie a ďaľšie projekty, ktoré sú a budú na sebe nezávislé.

Aktuálne projekty sú vysoko perspektívne, hodnotné a majú potenciál globáneho využitia.

Dôležitým bodom je aj prísna selekcia a výber projektov do portfólia. Vyberané projekty prechádzajú auditom. Nesmú to byť začínajúce projekty – startupy, ale spoločnosti, ktoré majú za sebou istú históriu, prinajmenšom konkrétne roky výskumu a práce. Musia predstavovať hodnotný potenciál v súlade s cieľmi Faby. Preferuje sa zameranie na ekológiu, humánne projekty a možnosť globálneho rozšírenia.

Za každým projektom a dielom stojí tím kvalifikovaných profesionálov a odborníkov, ktorých vedomostný potenciál predstavuje prestíž a hodnotu a oni samotní sa vo väčšine prípadov aj svojím vlastným kapitálom, vzdelaním a vysokým spoločenským postavením podieľajú na daných projektoch.
Majú preto vysoký záujem ich uskutočniť.

Už pri výbere jednotlivých projektov musí existovať funkčný koncept, prototyp, alebo konkrétna technológia, či receptúra, ktorá má reálnu a vyčísliteľnú hodnotu.

Financovanie projektov sa uskutočňuje v tranžiach, čo znamená, že k financovaniu jednotlivých projektov dochádza postupne, na základe preukázaných výsledkov a splnených čiastkových úloh.

Toky financií, financovanie jednotlivých projektov a vyplácanie dividendy spravuje nezávislá renomovaná česká advokátska spoločnosť Arrows, rovnako tak overuje aj všetky písomnosti, zmluvy, dokumenty a právne vzťahy s ktorými Faba pracuje, alebo prichádza do styku.

Pri predaji dokončeného diela sa zo zisku tvorí rezerva. Ďalšia časť zisku sa investuje do nových spoločností a časť zisku je vyplácaná investorom. Týmto spôsobom je zaistené trvalé financovanie nových projektov, bez potreby ďalších investícií od existujúcich investorov a zároveň aj finančná rezerva, stabilita FABY a likvidita podielov.

Veľmi dôležitý je fakt, že všetky účtovné transakcie prebiehajú na najmodernejšej bezpečnostnej blockchainovej platforme, ktorú nie je možné ani pozmeniť, ani zfalšovať a ktorá sa nemôže za žiadnych okolností stratiť. To je dané samotnou touto technológiou. Kto ju pozná, vie prečo je táto technológia bezpečná.
Viac info nájdete tu: Blockchainové technológie.