Projekty v portfóliu FABA

Podľa memoranda spoločnosti je možné reálne očakávať 35 % p.a. (ročné zhodnotenie) investície z už prebiehajúcich a fungujúcich projektov.

V prípade predaja niektorého z dokončených projektov, patentov, technológií, či hotových receptúr liečiv z portfólia Faby strategickým výrobcom, môže byť tichým spoločníkom vyplatený aj dividendový výnos vo výške  3 až 11 násobku hodnoty ich vstupnej investície. 
Ak sa v priebehu aktuálneho roku predá viac projektov, bude dividendový výnos vyplatený opakovane z každého predaného projektu.

(Obrázok: MEMORANDUM FABA CAPITAL a.s.)

AKTUÁLNE PROJEKTY PORTFÓLIA FABY:

 • 1
  NAPOLEON HR4F je slovenská spoločnosť, ktorá vyvinula prototyp reaktora na výrobu vodíka štvrtej generácie.

Značne zaujímavým a celosvetovo významným je projekt slovenskej spoločnoati NAPOLEON HR-4F, ktorý predstavuje prototyp reaktora na výrobu vodíka štvrtej generácie, na ktorom vyše 10 rokov pracuje tím vedcov z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave. Na toto dielo bola poskytnutá aj 4,25 miliónová dotácia z eurofondov, ďalej finančné podiely samotných výskumníkov, ktorí na ňom pracujú a ďalšie financie sa získavajú zo súkromného sektoru. (Zdroj: Prezentácia Faba - Napoleon HR-4F)

Aktuálne je projekt dokončený, je hotová štúdia realizovateľnosti a prebiehajú jednania o výstavbe prvej 500 MW vodíkovej elektrárnie na európskom území. Pripravuje sa k tomu projektová dokumentácia. Táto dokumentácia by mohla predstavovať hodnotu asi 8 % z hotového diela, čo by pri predpokladanej miliardovej investícií predstavovalo hodnotu 80 miliónov €.

Toto dielo bolo už v pokročilom štádiu procesu, no zdržanie spôsobila vojna na Ukrajine, pretože predtým prebiehali intenzívne rokovania s Ruským ROSATOMom, ktoré boli na základe embarga pozastavené, čo dosť podstatne pribrzdilo tento projekt. 
Preto bolo potrebné hľadať nový smer a aktuálne sa jedná s ČEZOM a niekoľkými ďalšími záujemcami z rôznych krajín, no podrobnosti o týchto jednaniach sú z pochopiteľných dôvodov neverejné.

 • 2
  Agora Pharmaceuticals. Vyvíja liečivá na Alzheimerovu chorobu

Veľmi významný prelom v liečení Alzheimerovej choroby môže priniesť spoločnosť Agora Pharmaceuticals.
Vyvíja liečivá na Alzheimerovu chorobu, a to na každé z troch štádií tejto choroby. Liečivá sú už v poslednej testovacej fáze.
Na výskume a testovaní liečív pracuje tím špičkových vedcov a lekárov pražskej fakultnej nemocnice v Prahe -Motole.
O liek javí značný záujem rakúska farmaceutická spoločnosť, ktorej spolumajiteľ Dr. Windisch, sa na tomto projekte aj osobne podieľa. Hodnota patentovaného receptu každého z troch týchto liečiv môže odosiahnuť  sumu 600 až 700 miliónov €.  Konečný zisk spoločnosti, ktorá tento liek bude nakoniec distribuovať či predávať sa však môže  pohybovať v miliardách.

Špičkový vedecký tím:

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D. – farmakológ, toxikológ a rektor Neurologickej univerzity v Hradci Králové
prof. MUDr. Jakub Hort, Ph.D. – neurológ
prof. MUDr. Martin Vališ, Ph.D. – neurológ
prof. Manfred Windisch, Ph.D. – farmakológ

Podľa posledného reportu v rámci ČR patria uvedení vedci medzi top 10 najvýznamnejších KoLs z hľadiska publikacií a citacií.
Prof. kamil Kuča drží 1. miesto a prof. jakub Hort 3. pozíciu. Dr. Windisch je v rámci rakúskeho rebríčku na 26. mieste.

 • 3
  FETUS IVF - je vlastníkom celosvetového patentu procesu umelého oplodnenia.

FETUS IVF – je veľmi významná dcérska spoločnosť Faby, ktorá je vlastníkom celosvetového patentu procesu umelého oplodnenia. Približne 48 miliónov manželských párov na svete má problém s počatím dieťaťa a hľadá preto cestu umelého oplodnenia. Tento trend narastá o 20 až 30 % medziročne. Je to spôsobené nekvalitnou stravou, zlým životným štýlom, stresom, nezdravým prostredím a ďalšími faktormi. Jedinou šancou vychovávať dieťa pre páry postihnuté týmto problémom, je pre nich umelé oplodnenie. Avšak je to drahý a častokrát neúspešný proces.

Tento nový patentovaný postup, je schopný ako jediný na svete, vyselektovať životaschopné a zdravé embryo neinvazívnou metódou a to laicky povedané, cez molekulárny kľúč z vyživovacej tekutiny embrya. Dokáže tak nájsť také embryo, ktoré má najvyššiu šancu na svoj vývoj a zdravý rast. Patent dosahuje najvyššie percento úspešnosti zo všetkých postupov, ktoré sú doposiaľ využívané, preto je preferovaný.
Proces je možné využívať v Amerike, Kanade, Austrálií, Európe a ďalších krajinách.
Využiť ho môže ktokoľvek, už aj na Slovensku, cez tento odkaz: https://www.fetus-ivf.com, alebo https://www.fetus-ivf.sk.

Patent Faba získala za sumu cca 441 tisíc EUR a dnes je podľa znaleckého posudku, ktorý si Faba vyžiadala,  jeho hodnota 15 miliónov EUR.
Finančný posudok a ďalšie odhady ukazujú, že tento projekt môže mať do 4 rokov valuačnú hodnotu okolo 100 miliónov EUR, možno i viac. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte článok, ktorý o tomto projekte vyšiel v prestížnom časopise FORBS: "ZOBRAZIŤ ČLÁNOK"

Vzhľadom k tomu, že FABA má už v talóne ďaľšie významné projekty, Valná hromada Faby odsúhlasila jeho predaj so základnou vyjednávacou cenou okolo 37 miliónov EUR. Tento proces práve prebieha a viacerí investori majú oň záujem. Je preto reálne, že bude akceptovaná najvyššia ponuka a Fetus čoskoro opustí portfólio Faby. Očakávame, že investorom predaj prinesie veľmi zaujímavý podiel zo zisku.

 • 4
  TELEDOC - lekárska online platforma

Spoločnosť TELEDOC už funguje a ľudia môžu využívať túto lekársku platformu, bez dlhého čakania. Je ju možné využiť, zatiaľ v ČESKU. Funguje na doméne www.mamlekare.cz.  Na tejto platforme sú už registrovaní psychológovia a postupne pribúdajú aj ďalší lekári, poskytujúci svoje funkčné služby u ktorých sa môžu pacienti a záujemci online objednať na konkrétny termín bez čakania.
Na Slovensku je táto platforma ešte v príprave. Zvažuje sa tiež  jej rozšírenie aj v rámci Európy, pretože predstavuje veľmi zaujímavý potenciál rastu.

 • 5
  MEDICAL MEDOW

Zdravotnícka divízia MEDICAL MEDOW má cieľ nakumulovať toľko ordinácií, zdravotných stredísk  a lekární, aby dosiahla 15 až 20 násobnú valuáciu a predala sa ako celok nad 250 miliónov € veľkým investorom, napríklad takým, ako je Penta.

 • 6
  GRANDSENIOR

Stratégia projektu GRANDSENIOR, je vytvoriť platformu, ktorá bude poskytovať všetky zdravotné potreby pre seniorov na jednom mieste za výhodnú cenu. Zámerom je, aby ho mohli využívať osoby zodpovedné za obstarávanie týchto materiálov a pomôcok v penzionoch, domovoch dôchodcov a podobných domov starostlivosti o dôchodcov rovnako ako v Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku, kde táto platforma už roky úspešne funguje.

 • 7
  FABA INCUBE

Nepredstaviteľnú perspektívu má projekt FABA INCUBE. Je to "inkubátor projektov"  Zaoberá sa vyhľadávaním a selekciov vynálezov, patentov, nápadov a projektov.  Za týmto účelom Faba začala úzko spolupracovať s prestížnymi českými a slovenskými univerzitami, ktoré sú zdrojom stoviek zaujímavých projektov, patentov a nápadov, ktoré majú s podporou Faby lepšiu perspektívu realizovateľnosti.

UZAVRETÉ PROJEKTY

Tu sú uvedené projekty, do ktorých už nie je možné investovať. 

 • 8
  ALZHEIMER CHAIN

Jedná sa o aplikáciu na včasnú diagnostiku Alzheimerovej choroby.
Faba tento projekt v júli roku 2022 vypustila z portfólia. Došlo pritom ku korektnej finančnej dohode, ktorej podstatou je, že spoločnosť Alzheimer Chain bude spoločnosti FABA CAPITAL trvalo vyplácať 10 %  zisku z využívania tejto aplikácie a v prípade jej predaja tretej strane, spoločnosť FABA obdrží 20 % podiel zisku z jej predaja.

Táto aplikácia je už využívaná a mala by už v roku 2023 produkovať zisk. Ten sa sa samozrejme prejaví až po koncoročnom audite spoločnosti Alzheimer Chain a odovzdaní daňového priznania. Zisk sa teda určite nepremietne skôr, ako v marci roku 2024, ak si spoločnosť Alzheimer Chain neuplatní 3 mesačný daňový odklad. V tom prípade by sa efekt mohol očakávať v Júli 2024. V nasledujúcich rokoch by mal byť podiel zo zisku z tejto aplikácie vyplácaný už každoročne, opakovane, až do prípadného predaja spoločnosti Alzheimer Chain. 

Prínos jednotlivých projektov je možné vnímať v troch rovinách:

 

 1. prínos pre ľudstvo a prírodu,
 2. opakovaný dividendový prínos investorom, podiel na zisku z projektov v celej spoločnosti, 
 3. možnosť okamžitého zárobku, v prípade spolupráce, ako sprostredkovateľ.

1. Ako investor a tichý spoločník svojou investíciou podporíte vývoj a dokončenie prvotriednych strategických projektov. Projekty, produkty, patenty a novodobé technológie, ktoré Faba vyhľadáva a ktorých vývoj a dokončenie so svojími investormi podporuje, majú vysoký potenciál ziskovosti a prínosu pre ľudstvo aj pre životné prostredie. Ich globálne rozšírenie spôsobí pokrok vo využívaní energií a prispeje k zlepšeniu zdravia ľudí, aj čistote životného prostredia.

2. Druhá rovina znamená možný profit pre vás, vo forme podielu na zisku z každého projektu v portfóliu, ktorý sa realizuje a predá. Znamená to, že zakúpením podielov materskej spoločnosti FABA sa aj jedinou investíciou podieľate na zisku vyprodukovanom zo všetkých projektov, ktoré sa v čase nákupu vaších podielov nachádzali v portfóliu FABA. Avšak rovnako aj z tých, ktoré v budúcnosti ešte pribudnú.  Zisk je vyplácaný vo forme dividendy, po odpredaji (akvizícií) dokončeného projektu (projektov). Predpokladaný zisk podľa memoranda FABA sa odhaduje na minimálne 3 násobok investície. Okrem toho profitujete aj z rastu hodnoty podielov, ktoré sú dedičné. V prípade akútnej potreby ich môžete samozrejme predať. Ak podnikáte, môžete si investíciu zaradiť ako nákladovú položku do účtovníctva a legálne tým znížiť daňový základ. Investíciou zároveň ochránite svoje peniaze pred stratou hodnoty spôsobenou infláciou.

3. Tretia rovina znamená možnosť okamžitého zárobku aktívnou spoluprácou. Ako investor máte právo sprostredkovať túto príležitosť ďalším investorom. Môžete sa odborne aj manažérsky vzdelávať, budovať si vlastnú kariéru s Fabou, sprostredkovať ďašie investície, budovať si vlastnú štruktúru investorov a obchodných partnerov, vyhľadávať perspektívne projekty a poberať sprostredkovateľskú províziu. 

Každý investor, už aj jediným vkladom - kúpou podielov, profituje trvalo (kým vlastní podiely) zo všetkých projektov, ktoré sa v čase nákupu jeho podielov nachádzali v portfóliu FABA. Okrem toho aj na tých, ktoré ešte len pribudnú, pretože je podieľnikom materskej spoločnosti FABA, ktorá zastrešuje všetky projekty v portfóliu.

 

Grfické znázornenie princípu podnikania FABA CAPITAL a.s.

Ako prebieha registrácia ?
Registrácia je zdarma, s registráciou získava klient automaticky svoju online kanceláriu. Registrácia zaberie asi 10 minút a stačí k tomu občiansky preukaz, alebo pas, mobilný telefón, e-mailová adresa a prístup na internet.

Záujemca obdrží od sprostredkovateľa registračný odkaz, cez ktorý si otvorí registračný formulár. Do formulára zadá svoju e-mailovú adresu, ktorá bude zároveň slúžiť ako prihlasovacie meno. Zvolí si heslo a odošle formulár. Následne mu automaticky v priebehu minúty príde na zadaný email overovací kód, ktorý potom zapíše do okienka formulára. Tým je hotová prvá časť registrácie. Následne treba zadať osobné údaje, podľa občianskeho preukazu a treba odfotiť, alebo oskenovať prednú a zadnú stranu občianskeho preukazu, alebo pasu. Záujemca si môže aj vopred pripraviť obrázky (súbory) dokladu v jpg formáte. Zadané údaje sú následne overené administrátormi Faby.

V prípade, že je všetko v poriadku a zapísané údaje sa zhodujú s naskenovaným dokladom, aktivujú sa prístupy.  Registráciou klient získa prístup k ďalším podrobnostiam, aktuálnym dianiam a platobným údajom. Následne sa môže rozhodnúť, akú sumu investuje. Podmienkou je odoslať investičnú sumu z bankového účtu, ktorý znie na rovnaké meno, aké bolo uvedené pri registrácií. Postup je v návodoch na hlavnej stránke. Návody na registráciu.

Ako si môžem prikúpiť ďalšie podiely?

Je to celkom jednoduché. Zo svojho účtu v banke, prevediete peniaze na svoj účet vo FABE. 
Prevod trvá asi 24 hodín. Platobné údaje máte vo svojom dasboarde. Po pripísaní sumy na váš účet, ktorú následne uvidíte vo svojom dasboarde, si zadáte počet podielov, ktoré chcete nakúpiť a potvrdíte tlačidlom. To je všetko. 
Do 7 dní vám príde e-mailom potvrdená zmluva - doklad o nákupe podielov, ktorú si vytlačíte
a uložíte do svojho účtovníctva. Minimálne je možné prikúpiť 100 podielov = 100 €.

Podrobný postup nájdete na hlavnej stránke, v časti "Návody".