Projekt FETUS IVF

  • 3
    FETUS IVF - je dcérska spoločnosť FABY, ktorá je 100 % vlastníkom celosvetového patentu procesu umelého oplodnenia.

Približne 48 miliónov manželských párov na svete má problém s počatím dieťaťa a hľadá preto cestu umelého oplodnenia. Tento trend narastá o 20 až 30 % medziročne. Je to spôsobené nekvalitnou stravou, zlým životným štýlom, stresom, nezdravým prostredím a ďalšími faktormi. Jedinou šancou vychovávať dieťa pre páry postihnuté týmto problémom, je pre nich umelé oplodnenie. Avšak je to drahý a častokrát neúspešný proces.

Tento nový patentovaný postup, je schopný ako jediný na svete, vyselektovať životaschopné a zdravé embryo neinvazívnou metódou a to laicky povedané, cez molekulárny kľúč z vyživovacej tekutiny embrya. Dokáže tak nájsť také embryo, ktoré má najvyššiu šancu na svoj vývoj a zdravý rast. Patent dosahuje najvyššie percento úspešnosti zo všetkých postupov, ktoré sú doposiaľ využívané, preto je preferovaný.
Proces je možné využívať v Amerike, Kanade, Austrálií, Európe a ďalších krajinách.

Využiť ho môže ktokoľvek, už aj na Slovensku, cez tento odkaz: https://www.fetus-ivf.com,
alebo https://www.fetus-ivf.sk. Záujemci o umelé oplodnenie si môžu podať žiadosť cez uvedený odkaz a Faba im odporučí najbližšiu kliniku k miestu ich bydliska, ktorá túto metódu aplikuje. V tomto roku sa na Slovensku očakáva minimálne prvých 100 párov, ktoré využijú túto príležitosť.

Patent Faba získala za sumu cca 441 tisíc EUR a dnes je podľa znaleckého posudku, ktorý si Faba vyžiadala,  jeho hodnota 15 miliónov EUR.

Finančný posudok a ďalšie odhady ukazujú, že tento projekt môže mať do 4 rokov valuačnú hodnotu okolo 100 miliónov EUR, možno i viac a investorom prinesie značné zhodnotenie investície.

Kliknutím na tento odkaz zobrazíte článok, ktorý o tomto projekte vyšiel v prestížnom časopise FORBS: 
"ZOBRAZIŤ ČLÁNOK"

Vzhľadom k tomu, že FABA má v talóne ďaľšie významné projekty, Valná hromada Faby odsúhlasila jeho predaj so základnou vyjednávacou cenou okolo 37 miliónov EUR. Tento proces práve prebieha a viacerí investori majú oň záujem. Je preto reálne, že bude akceptovaná najvyššia ponuka a projekt Fetus bude čoskoro pre nových investorov uzavretý.
Očakávame, že sa to udeje už vo veľmi krátkej dobe. 

 

Najčastejšie otázky k tomuto patentu

Je možné vidieť viac podrobností o tomto projekte? 

V januári 2023 vyšla k projektu FETUS IVF tlačová správa. Zobraziť si ju môžete: Na tomto odkaze.

Kedy budú vyplatené dividendy z predaja projektu FETUS IVF ?

Podľa informácií vedenia Faby prebiehajú jednania o predaji patentu s viacerými záujemcami a investičnými skupinami.
Patent FETUS IVF bude pravdepodobne predaný opakovane pre viaceré regióny.
Jedná sa o Austráliu, Canadu, USA a ďaľšie štáty na rôznych kontinentoch.
Rozhoduje výška ponuky, ktorá sa môže pohybovať individuálne v desiatkach miliónov.
Akonáhle dôjde k dohode a podpisu zmluvy o predaji, budú investície do tohto projektu pre ďaľších investorov uzavreté. Následne budú prebiehať právne procesy spojené s prevodmi patentu.
Tieto procesy zaberú niekoľko mesiacov.
Dividendy budú veľmi pravdepodobne vyplatené až po uzávierke roku 2023 a zdanení ziskov, čo je apríl 2024.

Výplata dividendy bude opakovaná, to znamená že dividendy budú vyplatené z každého jedného predaja projektu, samostatne, pre konkrétny región. 

Dajú sa ešte prikúpiť ďalšie podiely?

To si overte u svojho managera. V čase aktualizácie tejto stránky (18.7) to ešte bolo možné.
Podrobný postup nájdete na hlavnej stránke, v časti "Návody".