NAPOLEON HR4F
reaktor na výrobu vodíka 4. generácie

Máme vodíkové autá, vodíkové autobusy, vlaky no až doposiaľ nebol vyvinutý lacný zdroj výroby vodíka.

Značne zaujímavým a celosvetovo významným je preto projekt slovenskej spoločnoati NAPOLEON HR-4F, ktorý predstavuje prototyp reaktora na výrobu vodíka štvrtej generácie, ktorý dokáže z vody vyrobiť vodíík 4 až 5 krát účinnejšie a teda aj lacnejšie ako doposiaľ používané technológie. 

Vyše 10 rokov na ňom pracuje tím vedcov z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave. Na toto dielo bola poskytnutá aj 4,25 miliónová dotácia z eurofondov, ďalej použité finančné podiely samotných výskumníkov, ktorí na ňom pracujú a ďalšie financie sa získavajú zo súkromného sektoru, prostredníctvom spoločnosti FABA CAPITAL.
Faba vlastní 67 % podiel spoločnosti NAPOLEON HR4F,  (Zdroj: Prezentácia Faba - Napoleon HR-4F)

Aktuálne je projekt dokončený, je hotová štúdia realizovateľnosti a prebiehajú jednania o výstavbe prvej 500 MW vodíkovej elektrárne na európskom území. Pripravuje sa k tomu projektová dokumentácia. Táto dokumentácia by mohla predstavovať hodnotu asi 8 % z hotového diela, čo by pri predpokladanej miliardovej investícií predstavovalo hodnotu 80 miliónov €. 

Toto dielo bolo už v pokročilom štádiu procesu predaja, no zdržanie spôsobila vojna na Ukrajine, pretože predtým prebiehali intenzívne rokovania s Ruským ROSATOMom, ktoré boli na základe embarga pozastavené, čo dosť podstatne pribrzdilo tento projekt. 
Preto bolo potrebné hľadať nový smer a aktuálne sa jedná s ČEZOM a niekoľkými ďalšími záujemcami z rôznych krajín, no podrobnosti o týchto jednaniach sú z pochopiteľných dôvodov neverejné.

VODÍK - POZRITE SI KRÁTKE VIDEO

VODÍK MÁ OBROVSKÝ VÝZNAM PRE PLANÉTU AJ ĽUDSTVO, ako nový a čistý zdroj energie.

V ROKU 2021 predstavil bývalý minister hospodárstva Richard Sulík vodíkové auto.
Slovenská vláda má záujem podporovať vodíkové technológie.

V spolupráci s KOŠICKOU TECHNICKOU UNIVERZITOU,  bol v SPIŠSKEJ NOVEJ VSI vyvinutý vodíkový autobus.

CEO NAPOLEON HR4F - Ing. Branislav Hatala PHD

Princíp činnosti reaktora:

Srdcom systému je reaktor, ktorý je prispôsobený aj na "spaľovanie" vyhoreného jadrového paliva na obrázku vľavo.
Vyhorené jadrové palivo sa doposiaľ muselo draho skladovať za prísnych bezpečnostných podmienok. 
Toto palivo má však ešte dostatok energie, ktorá vytvorí v reaktore vysokoparametrické teplo.

Teplo sa prostredníctvom patentovanej technológie, v ktorej je ako chladiace médium použité hélium, prenáša do výkonovej  a chemickej časti technológie reaktora (stredná a pravá časť obrázku) .

Vo výkonovej časti sa odoberá časť tepla a prostredníctvom generátorov sa tu vyrába elektrická energia. Časť z nej sa následne využiva v chemickej časti, na produkciu vodíka.

V chemickej časti sa za pomoci kyseliny sírovej, jódu, vysokej tploty 700 až 900 °C a elektriny, rozkladá voda na vodík a kyslík. Dosahovaná účinnosť tejto technológie na výrobu vodíka sa pohybuje v rozsahu 40 až 50 %, čo je niekoľkonásobne viac, oproti doterajším spôsobom.
Samozrejme technológia je podstatne zložitejšia a tvorí ju množstvo ďalších prístrojov, dielčích patentov a podporných elektronických obvodov. Popis celku je nad rámec tohto výkladu.

Predpokladaná životnosť takéhoto diela je 60 až 80 rokov. 

Dôležité je vedieť, že jeden kilogram vodíka obsahuje približne 3 krát vyššie monžstvo energie, než jeden kilogram benzínu, či nafty. To znamená, že pre umiestnenie porovnateľného množstva energie budú stačiť oveľa menšie nádrže. 

Vodík môže byť priamo využitý na pohon už existujúcich plynových turbín a pomocou generátorov následne vyrábať el.energiu. 

Rovnako môže byť použitý na distribúciu a pohon spaľovacích motorov, upravených na spaľovanie vodíka.

Jeho budúcnosť je však predurčená na pohon elektromobilov s priamou výrobu elektrickej energie, prostredníctvom existujúcich palivových článkov. To znamená, že vodík môže nahradiť batérie v elektromobiloch.

Týmto spôsobom je tiež možné vytvoriť aj záložné, alebo núdzové energetické jednotky, ktoré dokážu vyrobiť elektrickú energiu priamo z vodíka napríklad pri výpadku el. prúdu a napájať ňou elektrické spotrebiče.

Ďalšie využitie spočíva v priamom spaľovaní a výrobe tepla vo vodíkových vykurovacích kotloch. Vodík môže klasickým horením úplne nahradiť zemný plyn.

Vodík pri horení dosahuje až 3000 °C, čiže má veľmi vysokú výhrevnosť. Znamená to, že výhrevné telesá na spaľovanie vodíka potrebujú takú spaľovaciu komoru, ktorá dokáže zniesť tieto vysoké teploty. 

Veľmi dôležitý je fakt, že pri spaľovaní vodíka vzniká len čistá vodná para, ktorá nijako neznečisťuje životné prostredie a vo forme dažďa sa vráti späť do oceánov. Máme teda KONEČNE, ekologicky čisté palivo.