Kontaktné údaje:

Autor stránky: Vojtech Križan
Funkcia: Manager FABA CAPITAL a.s.

Adresa: Pri Celulózke 1582/46, 010 01 Žiina, Slovensko

Web:  www.dalsiprijem.eu

Konzultácie na tel: +421905440638

E-mail 1: v.krizan@dalsiprijem.eu

E-mail 2: dc.dolton@gmail.com