Najčastejšie otázky

Kto, alebo čo je FABA ?

FABA CAPITAL a.s. je kapitálová akciová spoločnosť, registrovaná v Prahe. 
Riadi sa českým právnym poriadkom spadajúcim pod európsku obchodnú legislatívu.
Má právo vykonávať ziskovú činnosť na území celého Shengenského priestoru.
Umožňuje podnikateľom aj fyzickým osobám a inštitúciam profitovať formou tichého spoločníka kapitálovou účasťou na portfóliu celej spoločnosti.

Robert Flocius

Jej CEO (generálny riaditeľ) je pán Robert Flocius, ktorý takmer dvadsať rokov pôsobil v Amerike vo Venture Capitalovom sektore. 
Bol spoluzakladateľom spoločnosti UB Networks, ktorá bola založená Venture Capitalovou investíciou v hodnote 10 miliónov USD a behom 5 rokov predaná za 260 miliónov USD.

Patrí medzi najtalentovanejších česko-amerických managérov súčasnosti. Je nositeľom mnohých ocenení. Behom svojej kariéry pomohol vybudovať firmy s miliardovými obratmi a patrí medzi hlavných priekopníkov v oblasti Corporate Social Responsibility. (Spoločensky zodpovedné podnikanie).

Oficiálna stránka spoločnosti je: www.fabacapital.com, kde si môžete prípadne nájsť a pozrieť ďalšie podrobnosti o nej a  o ľuďoch ktorí za ňou stoja.

Čo je hlavnou podstatou podnikania FABY?

Podnikanie FABY je založené na fakte,  že existuje množstvo skvelých projektov, vynálezov, patentov a technológií, ktoré by mohli byť ľudstvu veľmi užitočné a tým aj vysoko ziskové.

Ležia však niekde v "šuplíkoch" nevyužité, pretože ich autori zvyčajne nemajú dostatok prostriedkov na to, aby ich mohli uskutočniť. Faba vyhľadáva a kupuje perspektívne spoločnosti, alebo ich projekty, patenty či technológie, finalizuje ich a následne predáva za mnohonásobok ich vstupnej hodnoty.

Využíva na to vlastný kapitál a kapitál získaný od tichých spoločníkov, malých aj veľkých investorov podnikateľov a inštitúcií. Umožňuje tak investorom, formou tichého spoločníka*, participovať na zisku z celého portfólia spoločnosti, podľa počtu podielov, ktoré vlastnia.

Tento podnikateľský sektor - Venture Capital je historicky jeden z najvýnosnejších podnikateľských sektorov na svete. 

* Tiché spoločenstvo je určitá forma podieľania sa na podnikaní. Tichým spoločníkom môže byť fyzická aj právnická osoba. 
Tichý spoločník poskytuje podnikateľovi svoj vklad a má nárok na svoj podiel zo zisku spoločnosti.

Aký úžitok (zhodnotenie) mi ako klientovi (investorovi) investícia vo FABE prinesie ?

Podľa memoranda spoločnosti je možné reálne očakávať  35% ročné zhodnotenie investície z už prebiehajúcich a fungujúcich projektov. 
V prípade predaja niektorého z dokončených projektov, patentov, technológií, či hotových receptúr liečiv z portfólia Faby strategickým výrobcom, môže byť tichým spoločníkom vyplatený dividendový výnos vo výške  3 až 11 násobku hodnoty ich vstupnej investície. 
Ak sa v priebehu aktuálneho roku predá naraz viac projektov, bude dividendový výnos vyplatený opakovane z každého predaného projektu.

(Obrázok: MEMORANDUM FABA CAPITAL a.s.)

Možný prínos možno vnímať v troch rovinách:

  1. prínos pre ľudstvo a prírodu,
  2. opakovaný dividendový prínos investorom, podiel na zisku z projektov v celej spoločnosti, 
  3. možnosť okamžitého zárobku, v prípade spolupráce, ako sprostredkovateľ.

1. Ako investor a tichý spoločník svojou investíciou podporíte vývoj a dokončenie prvotriednych strategických projektov. Projekty, produkty, patenty, liečivá a novodobé technológie, ktoré Faba vyhľadáva a ktorých vývoj a dokončenie so svojími investormi podporuje, majú vysoký potenciál ziskovosti a prínosu pre ľudstvo aj pre životné prostredie. Ich globálne rozšírenie spôsobí pokrok vo využívaní energií a prispeje k zlepšeniu zdravia ľudí, aj čistote životného prostredia.

2. Druhá rovina znamená možný profit pre vás, vo forme podielu na zisku z každého projektu v portfóliu, ktorý sa realizuje a predá. Znamená to, že zakúpením podielov materskej spoločnosti FABA sa aj jedinou investíciou podieľate na zisku vyprodukovanom zo všetkých projektov, ktoré sa v čase nákupu vaších podielov nachádzali v portfóliu FABA. Avšak rovnako aj z tých, ktoré v budúcnosti ešte pribudnú.  Zisk je vyplácaný vo forme dividendy, po odpredaji (akvizícií) dokončeného projektu (projektov). Predpokladaný dividendový zisk podľa memoranda FABA sa odhaduje na minimálne 3 násobok investície. Okrem toho profitujete aj z rastu hodnoty podielov, ktoré sú dedičné. V prípade akútnej potreby ich môžete samozrejme predať. Ak podnikáte, môžete si investíciu zaradiť ako nákladovú položku do účtovníctva a legálne tým znížiť daňový základ. Investíciou zároveň ochránite svoje peniaze pred stratou hodnoty spôsobenou infláciou.

3. Tretia rovina znamená možnosť okamžitého zárobku aktívnou spoluprácou. Ako investor máte právo sprostredkovať túto príležitosť ďalším investorom. Môžete sa odborne aj manažérsky vzdelávať, budovať si vlastnú kariéru s Fabou, sprostredkovať ďašie investície, budovať si vlastnú štruktúru investorov a obchodných partnerov, vyhľadávať perspektívne projekty a poberať sprostredkovateľskú províziu. 

Kde získava FABA financie?
Faba získava financie od súkromných i verejných inštitúcií, osôb, podnikateľov, z dotácií, štátnej podpory, z eurofondov, z vlastného podnikania a ďalších zdrojov. 

Aké sú hlavné výhody FABA?

Je ich viac, no asi tou hlavnou výhodou je, že aj bežný človek sa dostane už s malou sumou od 1000 €,
k ziskom z takého investičného sektoru, k akému mali doposiaľ prístup len investori disponujúci sumou niekoľko desiatok, či stotisíc EUR, ktorý dokáže strojnásobiť investíciu v strednodobom horizonte 2 až 7 rokov. (Aktuálne: 1000 EUR = 1000 podielov FABA).  To je suma s ktorou môže aj bežný človek začať doslova "podnikať nepodnikaním" prostredníctvom FABY, bez toho aby sa musel o niečo starať a bez toho, aby musel robiť nejaké testy, skúšky či papierovačky.

Zatiaľ čo väčšina bežných investičných nástrojov, ktoré používajú davy, potrebujú aspoň 20 rokov na to, aby dokázali strojnásobiť peniaze, Faba je jediná príležitosť, ktorá má potenciál uskutočniť to už za 2 až 7 rokov...

Takýto nástroj tu chýbal. Oceňujú ho tí, ktorí už nemajú dlhodobý investičný horizont, ale aj tí ktorí chcú zarobiť rýchlejšie, nechcú na zhodnotenie čakať 10 - 20  rokov.

Aké sú riziká?

O rizikách nájdete podrobné info tomto odkaze: Riziká a spôsoby ich eliminácie

Čo získajú záujemci, ktorí chcú investovať do podielov Faby? 

Konkrétni záujemci o participáciu, za svoje prostriedky získavajú podiely spoločnosti FABA, vedené na blockchaine, čím sa stávajú partnermi materskej spoločnosti FABA CAPITAL a.s.

Participujú  na všetkých aktuálnych projektoch a vzniknutých dcérskych spoločnostiach (jednotlivých holdingoch) a samozrejme aj na výsledkoch z predaja dokončených diel.
Okrem toho z jednotlivých holdingov môže plynúť profit aj z predaja výrobkov, predaja frančíz, služieb, odborného poradenstva a pod. Aj na tomto sa samozrejme všetci investori trvalo podieľajú.

Ďalší profit môže plynúť aj zo samotného rastu hodnoty podielov Faby a ich prípadného predaja.

Podiely sú dedičné.

Aké je možné zhodnotenie vloženej investície?
Podľa memoranda Faby, ktoré nájdete v dasboarde, je možné a veľmi pravdepodobné trojnásobné zhodnotenie v horizonte 2 až 7 rokov a pri optimistickom scenári to môže byť  5 až 11 násobok investície a to i opakovane pri predaji viacerých projektov.

Podľa čoho sa vyberajú jednotlivé projekty do portfólia FABY?
Pri výbere konkrétnych projektov do portfólia Faby, je potrebná celková analýza, audit, životaschopnosť projektu a kľúčovým je už fungujúci prototyp. Ak posudzovaný projekt prejde vstupným sitom, je následne vytvorená samostatná spoločnosť (holding, čiže spoločný projekt), pre každé jednotlivé dielo, na ktorom sa konkrétnym dohodnutým percentuálnym podielom účastnia na jednej strane samotní autori projektu so svojím know haw a vlastnou investíciou a na strane druhej spoločnosť FABA so svojími podieľnikmi.
Práve tým je zabezpečené, že autori projektu majú maximálny záujem projekt úspešne dokončiť, pretože na ňom vlastnou mierou participujú.

Aké projekty v portfóliu aktuálne prebiehajú?

Zloženie portfólia FABA

NAPOLEON HR4F, AGORA PHARMACEUTICALS, FETUS IVF, TELEDOC, MEDICAL MEDOW,  GRANDSENIOR, FABA INCUBE

Aktuálne je v portfóliu Faby 8 projektov.

Značne zaujímavým a celosvetovo významným je projekt slovenskej spoločnoati NAPOLEON HR-4F, ktorý predstavuje prototyp generátora na výrobu vodíka štvrtej generácie, na ktorom vyše 10 rokov pracuje tím vedcov z Výskumného ústavu jadrovej energetiky v Trnave.
Na toto dielo bola poskytnutá aj 4,25 miliónová dotácia z eurofondov, ďalej finančné podiely samotných výskumníkov, ktorí na ňom pracujú a ďalšie financie sa získavajú zo súkromného sektoru. 
(Zdroj: Prezentácia Faba - Napoleon HR-4F)

Aktuálne prebiehajú jednania o vodíkovom reaktore a výstavbe vodíkovej elektrárne, pripravuje sa k tomu projektová dokumentácia. Táto dokumentácia by mohla predstavovať hodnotu asi 8 % z hotového diela, čo by pri predpokladanej miliardovej investícií predstavovalo hodnotu 80 miliónov €.

Toto dielo bolo už v pokročilom štádiu procesu, no zdržanie spôsobila vojna na Ukrajine, pretože predtým prebiehali intenzívne rokovania s Ruským ROSATOMom, ktoré boli na základe embarga pozastavené, čo dosť podstatne pribrzdilo tento projekt. 
Preto bolo potrebné hľadať nový smer a aktuálne sa jedná s ČEZOM a niekoľkými ďalšími záujemcami z rôznych krajín, no podrobnosti o týchto jednaniach sú z pochopiteľných dôvodov neverejné.

 

Veľmi významný prelom v liečení Alzheimerovej choroby môže priniesť spoločnosť Agora Pharmaceuticals. Vyvíja liečivá na Alzheimerovu chorobu, a to na každé z troch štádií tejto choroby. Liečivá sú už v poslednej testovacej fáze.
Na výskume a testovaní liečív pracuje tím špičkových vedcov a lekárov pražskej fakultnej nemocnice v Prahe -Motole.

O liek javí značný záujem rakúska farmaceutická spoločnosť, ktorej spolumajiteľ Dr. Windisch, sa na tomto projekte aj osobne podieľa. Hodnota patentovaného receptu každého z troch týchto liečiv môže odosiahnuť  sumu 600 až 700 miliónov €.  Konečný zisk spoločnosti, ktorá tento liek bude nakoniec distribuovať či predávať sa však môže  pohybovať v miliardách.

Najzaujímavejší je, teraz aktuálny, projekt spoločnosti Fetus IVF.  
FETUS IVF – je veľmi významná dcérska spoločnosť Faby, ktorá je vlastníkom celosvetového patentu procesu umelého oplodnenia. Približne 48 miliónov manželských párov na svete má problém s počatím dieťaťa a hľadá preto cestu umelého oplodnenia. Tento trend narastá o 20 až 30 % medziročne. Je to spôsobené nekvalitnou stravou, zlým životným štýlom, stresom, nezdravým prostredím a ďalšími faktormi. Jedinou šancou vychovávať dieťa pre páry postihnuté týmto problémom, je pre nich umelé oplodnenie. Avšak je to drahý a častokrát neúspešný proces.

Tento nový patentovaný postup, je schopný ako jediný na svete, vyselektovať životaschopné a zdravé embryo neinvazívnou metódou a to laicky povedané, cez molekulárny kľúč z vyživovacej tekutiny embrya. Dokáže tak nájsť také embryo, ktoré má najvyššiu šancu na svoj vývoj a zdravý rast. Patent dosahuje najvyššie percento úspešnosti zo všetkých postupov, ktoré sú doposiaľ využívané, preto je preferovaný.
Proces je možné využívať v Amerike, Kanade, Austrálií, Európe a ďalších krajinách.
Využiť ho môžu páry, ktoré majú problém s počatím potomstva aj na Slovensku, cez tento odkaz: https://www.fetus-ivf.com, alebo https://www.fetus-ivf.sk.

Patent Faba získala za sumu cca 441 tisíc EUR a dnes je podľa znaleckého posudku, ktorý si Faba vyžiadala,  jeho hodnota 15 miliónov EUR.
Finančný posudok a ďalšie odhady ukazujú, že tento projekt môže mať do 4 rokov valuačnú hodnotu okolo 100 miliónov EUR, možno i viac. Kliknutím na tento odkaz zobrazíte článok, ktorý o tomto projekte vyšiel v prestížnom časopise FORBS: "ZOBRAZIŤ ČLÁNOK"

Vzhľadom k tomu, že FABA má už v talóne ďaľšie významné projekty, Valná hromada Faby odsúhlasila jeho predaj so základnou vyjednávacou cenou okolo 37 miliónov EUR. Tento proces práve prebieha a viacerí investori majú oň záujem. Je preto reálne, že bude akceptovaná najvyššia ponuka a Fetus čoskoro opustí portfólio Faby. Očakávame, že investorom predaj prinesie veľmi zaujímavý podiel zo zisku.

Aj spoločnosť TELEDOC už funguje a ľudia môžu využívať túto lekársku platformu, bez dlhého čakania. Je ju možné využiť, zatiaľ v ČESKU. Funguje na doméne www.mamlekare.cz.  Na tejto platforme sú už registrovaní psychológovia a postupne pribúdajú aj ďalší lekári, poskytujúci svoje funkčné služby u ktorých sa môžu pacienti a záujemci online objednať na konkrétny termín bez čakania.
Na Slovensku je táto platforma ešte v príprave. Zvažuje sa tiež  jej rozšírenie aj v rámci Európy, pretože predstavuje veľmi zaujímavý potenciál rastu.

Zdravotnícka divízia MEDICAL MEDOW má cieľ nakumulovať toľko ordinácií, zdravotných stredísk  a lekární, aby dosiahla 15 až 20 násobnú valuáciu a predala sa ako celok nad 250 miliónov € veľkým investorom, napríklad takým, ako je Penta.

Stratégia projektu GRANDSENIOR, je vytvoriť platformu, ktorá bude poskytovať všetky zdravotné potreby pre seniorov na jednom mieste za výhodnú cenu. Zámerom je, aby ho mohli využívať osoby zodpovedné za obstarávanie týchto materiálov a pomôcok v penzionoch, domovoch dôchodcov a podobných domov starostlivosti o dôchodcov rovnako ako v Rakúsku, Švajčiarsku a Nemecku, kde táto platforma už roky úspešne funguje.

Nepredstaviteľnú perspektívu má projekt FABA INCUBE. Je to "inkubátor projektov"  Zaoberá sa vyhľadávaním a selekciov vynálezov, patentov, nápadov a projektov.  Za týmto účelom Faba začala úzko spolupracovať s prestížnymi českými a slovenskými univerzitami, ktoré sú zdrojom stoviek zaujímavých projektov, patentov a nápadov, ktoré majú s podporou Faby lepšiu perspektívu realizovateľnosti.

Podrobnosti o jednotlivých projektoch nájdete na oficiálnej stránke FABA.

Na ktorých projektoch profituje investor, ako podieľnik FABY?
Každý investor, už aj jediným vkladom - kúpou podielov, profituje trvalo (kým vlastní podiely) zo všetkých projektov, ktoré sa v čase nákupu jeho podielov nachádzali v portfóliu FABA. Okrem toho aj na tých, ktoré ešte len pribudnú, pretože je podieľnikom materskej spoločnosti FABA, ktorá zastrešuje všetky projekty v portfóliu.

Aký je počet podielov FABY ?

Faba má ambíciu stať sa ďalšou miliardovou spoločnosťou v Európe. Celkový počet podielov (FABA podielov) je stanovený na 10 miliárd. Pre predaj súkromnému sektoru je vyčlenených 4,5 miliardy.

Môže investor FABY svoje podiely predať? 
Áno, v prípade  potreby finančnej hotovosti sa môže podieľnik rozhodnúť svoje podiely odpredať, pričom predkupné právo má Faba.

Môže si investor dokúpiť ďalšie podiely?
Áno. Každý podieľnik si môže kedykoľvek prikúpiť ďalšie podiely, môže to robiť aj pravidelne a zvyšovať tak svoju majetkovú hodnotu. (Napr "mesačné sporenie/investovanie").

Aký je momentálny cieľ FABY ?
Cieľom Faby je podľa informácií, ktoré odzneli na EVENTE spoločnosti v Brne, dokončiť a predať  jeden až dva významné projekty v roku 2023. Môže to byť projekt reaktora,  patent na umelé oplodnenie človeka, prípadne receptúra liečiv a výsledky klinických testov liečiv na alzheimerovu chorobu.  Po odpredaji projektu vyplatiť všetkým účastníkom podiely na zisku. Tým získa Faba aj zúčastnení podieľnici ďalší kapitál a budú odštartované ďalšie nové pripravované projekty. 

Čo bolo obsahom EVENTU FABY V Brne ?

Na konferenciu boli pozvaní existujúci investori a spolupracovníci Faby. Cieľom bolo informovať ich o stave portfólia, jednotlivých projektoch a celkovom smerovaní Faby a tiež možnostiach, ktoré sa tu ďalej otvárajú. Viac info nájdete TU: Krátka správa Z EVENTU v Brne.

Aký je minimálny možný nákup podielov ?

Minimálna hodnota nákupu podielov je 1000 €. Samozrejme je  možné podiely nakupovať za akúkoľvek jednorazovú sumu od 1000 € a viac, a k tomu je možný aj  pravidelný nákup podielov, od 100 € mesačne (ako investičné sporenie). 

Aké sú vstupné poplatky? 

Vstupné poplatky do FABA nie sú žiadne. Každou platbou si účastník kupuje podiely spoločnosti Faba.
Existuje však poplatok, ktorý sa automaticky strháva pri zápise podielov do blockchainovej evidencie, ktorý sa pohybuje v rozsahu približne od 1 do 35 € a Faba ho nedokáže ovplyvniť. O výške aktuálneho poplatku je klient vždy infomovaný v čase nákupu podielov, môže sa tak rozhodnúť nakúpiť ich v príhodnejšom čase.

Prečo ste sa rozhodli vy investovať do FABY?
Mňa k tomu viedlo viac dôvodov. Zaujala ma hlavná myšlienka, s ktorou sa stotožňujem. Teší ma každý jeden deň, keď urobím niečo užitočné, čo urobí tento svet lepším, čo prakticky pomôže každému človeku a tu sa môžem na tom podieľať nielen investične, ale aj aktívne. To ma baví a napĺňa.
Samozrejme ma zaujali príjmové možnosti, čiže zhodnotenie, ktoré vysoko prekračuje napríklad bežne známe fondy a nedá sa porovnať s klasickými nástrojmi s ktorými som doteraz v investičnom sektore pracoval. No a ďalší dôvod je diverzifikácia príjmov, pretože každá kríza nám dokazuje, že nič nie je isté a že mať ozajstnú istotu, znamená mať  viac zdrojov príjmov. Tento sa mi javí, ako veľmi zaujímavý, nepotrebuje starostlivosť a navyše je predpokladom trvalého profitu a to je ďalší môj dôvod. Väčšine ľudí odchodom na dôchodok klesne príjem takmer o polovicu a toto je jedna z možností, ako tomu jednoducho zabrániť.
Zároveň ma teší, keď môžem využiť svoje vedomosti a dlhoročné skúsenosti v investíciach a pomôcť ľuďom a spoločnosti FABA, realizovať ich ciele. Rád sa vzdelávam a veľmi ma priťahuje zmysluplnosť projektov. Som hrdý, že môžem byť súčasťou niečoho tak veľkého a podieľať sa na realizácií  významných produktov, lečiv a technológií, ktoré pevne verím, že budú raz globálne rozšírené, budú prinášať osoh mnohým ľuďom a pozitívne ovplyvnia svet.
Sám som bol konfrontovaný so situáciou, keď najbližší člen z mojej rodiny, môj otec, ochorel a napokon aj umrel na Alzheimerovu chorobu a nevedeli sme mu pomôcť, pretože ešte neexistujú účinné liečivá.
Verím, že Faba, podorou spoločnosti Agora Pharmaceutical, dokáže urobiť podstatné zmeny aj v tejto oblasti, preože vyvíja a verím že prinesie na trh účinné liečivá a preto ju všemožne podporujem.

Je registrácia  zdarma ?

Áno, výhodou je, že sa môžete registrovať zdarma, ak vás  tieto informácie zaujali a chcete si zaistiť miesto, stať sa podieľnikom a spoločníkom a participovať sumou, ktorú si môžete v súčasnej situácií dovoliť. Samotná registrácia však neprináša právo na zisk, ani na provízie, pokiaľ nevlastníte minimálne 1000 podielov Faby. Až potom máte nárok na dividendy z predaných projektov a na vyplácanie všetkých provízií.  Ako to urobiť konkrétne nájdete  na hlavnej stránke.

Na čo je registrácia vhodná?

Jednoduchou bezplatnou registráciou dostanete automaticky prístup do svojho online backoffice, v ktorom budete mať celkový prehľad o svojích vkladoch a podieloch v Angličtine, Češtine, alebo v Slovenčine. Cez registračný link,  zároveň získate aj osobnú, praktickú i technickú podporu manažera Faby.  Po registrácií si už môžete nakúpiť podiely FABY, prípadne aj začať spolupracovať, pokiaľ máte záujem.

Budú noví investori FABY profitovať aj z projektov, ktoré sa odpredali? 

Nie, noví investori budú profitovať len z tých projektov, ktoré boli aktuálne v čase, keď nakúpili svoje podiely a samozrejme aj z tých, ktoré ešte pribudnú v budúcnosti.

Je dôvod kupovať podiely Faby teraz?

Áno, ak si nechcete nechať újsť príležitosť participovať na všetkých projektoch, pretože niektoré z nich rýchlo spejú k ukončeniu. Akonáhle bude zhromaždený potrebný kapitál, alebo sa nájde vhodný kupec,  ktorýkoľvek projekt môže byť uzavretý a predaný.  Investori, ktorí to nestihnú budú profitovať už len z ďalších projektov.  Okrem toho, aj počet podielov je obmedzený. Predajom všetkých podielov FABA, skončí aj možnosť prístupu nových investorov do portfólia FABY.

Ďalším vážnym dôvodom je extrémne rýchlo rastúca inflácia. Finančné prostriedky infláciou rýchlo strácajú hodnotu. Investícia do projektov v reálnej ekonomike je spôsob, ako nielen zabrániť strate hodnoty finančných prostriedkov, ale aj dosiahnuť opakované zaujímavé výnosy.

Bude možné spoznať bližšie projekty v portfóliu FABY? 

Áno, pre účastníkov sa pravidelne pripravuje investorský event, čiže príležitosť bližšie spoznať portfólio faby aj ľudí, ktorí za ňou a jednotlivými projektami stoja.  Tu je možné bližšie spoznať podrobnosti o projektoch. Uskutočnenie tohto eventu je samozrejme podmienené dátumom, ktorý stanoví vedenie FABA.

Čo je blockchain?

Blockchain je laicky povedané, novodobá bezpečná technológia vedenia finančných a účtovných operácií, ktorú nie je možné pozmeniť, ani sfalšovať, nezávisí na nijakej inštitúcií ani na papierovej forme vedenia účtovania. Bežia na nej vyše 10 rokov kryptomeny a postupne na ňu prechádzajú rôzne svetové inštitúcie, banky, úrady, katastre nehnuteľností a mnohé ďalšie spoločnosti. Aj Faba využíva túto modernú technológiu. Podrobnejšie informácie nájdete napríklad tu: https://tokeny.pl/sk/blockchain/

Čo je venture capital?

Je to preukázateľne jeden z najvýnosnejších investičných nástrojov kapitálového trhu. Viac podrobností sa dozviete kliknutím na tento odkaz: VENTURE CAPITAL

Čím sa líši podnikanie spoločnosti FABA od klasického venturecapitálového modelu?
Venturekapitálové spoločnosti v Amerike v Anglicku, či v Nemecku, vyžadujú vysokú vstupnú investíciu. Môže ísť o desaťtisíce či stotisíce dolárov, takže sú bežným ľuďom nedostupné.
FABA umožňuje vstúpiť do venture capitálového sektoru aj mikroinvestíciou, ktorá začína na sume 1000 EUR, čo je unikátne.

Sofistikovnaný systém FABY je špecifický tým, že z každého úspešne realizovaného diela sa približne 70 % zisku rozdelí investorom a 30 % zisku sa investuje do ďalších nových projektov.
Tak ako je to znázornené na obrázku. Tieto percentá sú orientačné a môžu byť odlišné, podľa aktuálnej situácie.  Toto je podstatná a  kľúčová fáza procesu, ktorá zaisťuje opakovateľnosť a periodicitu výnosov z podielov pre všetkých investorov, bez potreby ďalších investícií.  Investori samozrejme majú stále možnosť navýšiť svoj majetok nákupom ďalších podielov a tým aj zvýšiť svoj profit.

Okrem toho sa podnikateľský model Faby sa líši druhmi projektov a ich výberom, dalej spôsobom ich financovania, elimináciou rizík, systémom  tvorby rezervného kapitálu, systémom spolupráce i systémom odmeňovania. 

Je možné urobiť konzultáciu, alebo poradenstvo aj online bez osobného stretnutia ?

Áno, je to možné formou videokonzultácie aplikáciou ZOOM. Stačí vám bežné internetové pripojenie a funkčný mikrofón, nepotrebujete nič inštalovať.
Všetko dokážeme spoločne vybaviť online, ak máte funkčné pripojenie na internet.
Kontaktujte svojho manažéra, ktorý vám s tým pomôže.

Ako postupovať pri registrácií nového záujemcu ?

Spoločnosť má registračný formulár, prostredníctvom ktorého je možné registrovať záujemcu.
Platí pravidlo, že záujemca o investíciu do spoločosti FABA spadá do sektoru toho investora, ktorý dotyčného na prezentáciu pozval, alebo od ktorého sa o tejto možnosti dozvedel.  Ten zabezpečí asistenciu a starostlivosť manažéra, ktorý pomôže záujemcovi previesť registráciu a bude následne registrovanému človeku v prípade potreby k dispozícií.

Pre registráciu teda kontaktujte človeka, ktorý vám túto možnosť predstavil.  
Existujúci investori tak majú k dispozícií zabezpečenú podporu a kompetentnú asistenciu, ktorá im pomôže urobiť registráciu a zaistí aj následný servis.

Ako prebieha registrácia ?
Registrácia je zdarma, s registráciou získava klient automaticky svoju online kanceláriu. Registrácia zaberie asi 10 minút a stačí k tomu občiansky preukaz, alebo pas, mobilný telefón, e-mailová adresa a prístup na internet.

Záujemca obdrží od sprostredkovateľa registračný odkaz, cez ktorý si otvorí registračný formulár. Do formulára zadá svoju e-mailovú adresu, ktorá bude zároveň slúžiť ako prihlasovacie meno. Zvolí si heslo a odošle formulár. Následne mu automaticky v priebehu minúty príde na zadaný email overovací kód, ktorý potom zapíše do okienka formulára. Tým je hotová prvá časť registrácie. Následne treba zadať osobné údaje, podľa občianskeho preukazu a treba odfotiť, alebo oskenovať prednú a zadnú stranu občianskeho preukazu, alebo pasu. Záujemca si môže aj vopred pripraviť obrázky (súbory) dokladu v jpg formáte. Zadané údaje sú následne overené administrátormi Faby.

V prípade, že je všetko v poriadku a zapísané údaje sa zhodujú s naskenovaným dokladom, aktivujú sa prístupy.  Registráciou klient získa prístup k ďalším podrobnostiam, aktuálnym dianiam a platobným údajom. Následne sa môže rozhodnúť, akú sumu investuje. Podmienkou je odoslať investičnú sumu z bankového účtu, ktorý znie na rovnaké meno, aké bolo uvedené pri registrácií. Postup je v návodoch na hlavnej stránke. Návody na registráciu.

Akým spôsobom dostávajú investori informácie o dianí z FABY?

1. Prezentácie. Hlavným zdrojom sú verejné alebo online prezentácie, na ktorých sú predsatavené aj najčerstvejšie novinky.
2. Webová stránka FABY: www.fabacapital.com.
3. E-mail: Dôležité informácie chodia všetkým registrovaným klientom e-mailom. Aby nekončili v priečinku "Spam", alebo "Reklama" je potrebné aby si investor pridal medzi svoje e-mailové kontakty všetky adresy , z ktorých FABA posiela tieto oznamy. 
Ich zoznam a postup ako to urobiť  zobrazíte kliknutím na TENTO ODKAZ.
4. Telegram: Je populárna aplikácia, ktorú si môžete stiahnuť do svojho mobilu. V tomto kanáli Faba zverejňuje všetky podrobnosti, aktuality, články, udalosti a novinky. Výhodou je, že si ich môžete pozrieť aj spätne a vidieť tak do histórie spoločnosti. Ako inštalovať aplikáciu telegram, nájdete v návodoch.
5. Konferencie, eventy, rôzne podujatia a osobné konzultácie s managermi a predstaviteľmi Faby.

Z čoho sú vyplácané provízie sprostredkovateľom? 

Sprostredkovateľom sú vyplácané provízie, za sprostredkovanie každej investície.
Provízie sú vyplácané sprostredkovateľom zo zisku, ktorý produkujú už funkčné projekty v portfóliu FABY. Pre výpočet provízie je kľúčová výška sprostredkovanej investičnej sumy, z ktorej je následne  vypočítaná provízia vo výške 8 %. Táto provízia je vyplácaná sprostredkovateľom.
Provízia sa nestrháva z investície klientov. Každý klient si za celú svoju investíciu kupuje podiely materskej spoločnosti FABA CAPITAL a.s.

Ako si môžem prikúpiť ďalšie podiely?

Je to celkom jednoduché. Zo svojho účtu v banke, prevediete peniaze na svoj účet vo FABE. 
Prevod trvá asi 24 hodín. Platobné údaje máte vo svojom dasboarde. Po pripísaní sumy na váš účet, ktorú následne uvidíte vo svojom dasboarde, si zadáte počet podielov, ktoré chcete nakúpiť a potvrdíte tlačidlom. To je všetko. 
Do 7 dní vám následne príde e-mailom potvrdená zmluva - doklad o nákupe podielov, ktorú si vytlačíte
a uložíte do svojho účtovníctva. Minimálne je možné prikúpiť 100 podielov = 100 €.

Podrobný postup nájdete na hlavnej stránke, v časti "Návody".

Vojtech Križan,  autor stránky

Ak máte akékoľvek ďalšie otázky, pripomienky, prípadne chcete niečo konzultovať, volajte 0905 440 638, alebo píšte na e-mail: dc.dolton@gmail.com. Rád Vás vypočujem, na prípadné otázky vám priamo odpoviem, prípadne spoločne s vedením Faby ich vypracujeme a následne pridám odpovede aj na túto stránku. 

Ďakujem za Váš čas.  Vojtech Križan.