Alzheimer Chain

Na evente spoločnosti FABA CAPITAL v Brne, bol komentovaný aj stav projektu spoločnosti Alzheimer Chain - čo je aplikácia na včasnú diagnostiku Alzheimerovej choroby.

Faba tento projekt v roku 2022 vypustila z portfólia.

Došlo pritom ku korektnej finančnej dohode, ktorej podstatou je, že spoločnosť Alzheimer Chain bude spoločnosti FABA CAPITAL trvalo vyplácať 10 % zo zisku z využívania tejto aplikácie a v prípade jej predaja tretej strane, spoločnosť FABA obdrží 20 % podiel zisku z jej predaja.

Táto aplikácia je už využívaná a mala by už v roku 2023 produkovať zisk. Ten sa sa samozrejme prejaví až po koncoročnom audite spoločnosti Alzheimer a odovzdaní daňového priznania. Zisk sa teda určite nepremietne skôr, ako v marci roku 2024, ak si spoločnosť Alzheimer Chain neuplatní 3 mesačný daňový odklad. V tom prípade by sa efekt mohol očakávať až v Júli 2024. Avšak potom by mal byť podiel zo zisku z tejto aplikácie vyplácaný už každoročne, opakovane, až do prípadného predaja spoločnosti Alzheimer Chain.