4. Návod, ako si pridať nový kontakt medzi svoje E-mailové kontakty v G-maili.

Prečo pridať kontakt do zoznamu kontaktov ?

Emailový algoritmus, ktorý obsahuje akýkoľvek emailový programový automat (najčastejšie g-mail) chráni našu emailovú schránku pred množstvom nežiadúcich a nevyžiadaných emailov,  ponúk, reklám, aby nezahltili náš priečinok "Doručená pošta".  Neznáme emaily, (ktoré nie sú medzi našími kontaktami) teda vyhodnocuje a na základe určitého  vlastného nastavenia ich triedi a môže sa stať, že ich vyradí zo žiadúcej pošty a zaradí do priečinku "Spam", alebo "Reklama".
Tým pádom ich nemusíme v doručenej pošte nájsť. 

Prosím pridajte si medzi svoje e-mailové kontakty tieto dôležité e-maily FABY:

infofabacapital@gmail.com - centrála
rv.fabacapital@gmail.com   - marketingový riaditeľ Mgr. Roman Valovič
so.fabacapital@gmail.com  - asistentka Stanislava Ochodnická
vk.fabacapital@gmail.com  - mng. Faba Vojtech Križan sk. region
v.krizan@dalsiprijem.eu - informácie, návody, upozornenia
zprostredkovatel@fabacapital.com - provízie, administrácia Ing. Júlia Zajacová
hello@fabacapital.com - všeobecné info

Ako pridať nový kontakt - novú e-mailovú adresu medzi kontakty

Istota, že neprídete o dôležitý e-mail je, napísať do zoznamu svojích kontaktov tie e-mailové adresy, ktoré nás zaujímajú, alebo sú pre nás dôležité, či užitočné.
Akonáhle sú medzi našími kontaktami, automatický "triedič" pošty ich vždy zaradí do priečinu "Doručená pošta", kde ich nájdeme. Urobíme to jednoducho:

1. Otvoríme si svoju poštovú schránku, na vedľajšom obrázku vidíte ako to vyzerá ak používate G-mail:

 

2. Ak prejdete kurzorom celkom hore vpravo a kliknete na symbol štvorčeka vytvoreného z deviatich bodov, zobrazí sa vám ponuka ďalších možností:

3. Samotný symbol vyzerá takto:

 

 

 

 

4. Ponuka po rozkliknutí symbolu je na obrázku vpravo.
5. Klikneme na symbol postavy "Kontakty" a rozbalí sa nám ponuka, ktorá nám umožní vyplniť nový kontakt do našej databázy už štandardným spôsobom. Vyplníme údaje, hlavne meno a e-mailovú aderesu do príslušných okienok a dáme uložiť. To je celé.

6. Návrat naspäť je jednoduchý: Klikneme znovu na symbol 9 bodov  a z potom klikneme na symbol M - Gmail.

 

Ako vyhľadať stratený e-mail v Spame. alebo v Reklamách?

Ak očakávate nejaký email a ten neprichádza, alebo ho nemáte v zložke "Doručená pošta" skúste prehľadať aj zložku Spam, alebo Reklama, podľa tohto postupu:

1. Otvoríme si svoju poštovú schránku a na vedľajšom obrázku vidíte ako to vyzerá ak používate G-mail:

 

2. Ak prejdete kurzorom na symbol ceruzky vľavo hore, zobrazia sa vedľa symbolov aj popisy, čo znamenajú.

Potom to vyzerá tak, ako na tomto obrázku:

 

 

 

 

Ak prerolujete nižšie už uvidíte ďalšie priečinky, medzi nimi aj Spam
a keď prerolujete ešte nižšie tak aj Reklamy. Stačí ich rozkliknúť a môžete si prezrieť ich obsah rovnako, ako keď pozeráte svoju doručenú poštu.

POZOR! Pošta v týchto priečinkoch sa automaticky vymazáva po uplynutí nastaveného času. Obyčajne 1 mesiac.